GEUR AMBASSADEUR  
line decor
  HOME  :  
line decor
   
 


ALGEMENE VOORWAARDEN                             

Workshops en Trainingen
Uw reservering van een workshop of training is definitief na het ontvangen van het gehele cursus bedrag.
Bedrag moet uiterlijk 2 weken voor de geplande datum op de rekening staan.

Dit kan worden overgemaakt op:

NL17ABNA 05503 72725
t.n.v. Claudia De Vos , Hilversum
o.v.v. naam workshop en datum

Indien er onvoldoende deelnemers zijn,
wordt de workshop geannuleerd.
U hoort dit minimaal 1 week voor aanvang. Het overgemaakte bedrag wordt dan per ommegaande terug gestort. Het minimum aantal deelnemers voor workshops is 6 personen, met uitzondering van een uitkoop, waarbij minimum tarief geld.

Het minimum tarief verschilt per gekozen workshop.

Uitkoop workshop

Indien gewenst kunt u een uitkoop van een workshop doen.
Samen met u wordt er dan gekeken naar een passende datum.
Voor betaling en annulering gelden dezelfde voorwaarden als bij de reguliere workshops en trainingen. Het tarief (Zie BTW*) voor een uitkoop verschilt per gekozen workshop. Het bedrag van de workshop dient in een keer te worden voldaan.

U betaald voor een uitkoop op locatie kilometer vergoeding en reiskostenvergoeding

Workshops op locatie

Op locatie de workshop doen? Dat kan.
Hiervoor zijn een vergoeding van 0,31ct. per km (van en naar de locatie), een reiskosten vergoeding van 25,- euro per uur en eventuele parkeerkosten verschuldigd.


Op maat gemaakte offertes

Speciale maatwerk offertes moeten altijd schriftelijk worden bevestigd door de klant. Bedrijven ontvangen altijd een gedetailleerde factuur.
Voor bedrijven geldt dat het geoffreerde bedrag binnen14 dagen na de uitvoering van de opdracht moet worden voldaan. Bij verlate betaling zijn administratiekosten verschuldigd. Per week na uitvoeringsdatum is dit 2,5% van het totaalbedrag met een minimum van 10 euro.

 
Auteursrechten

Verkopen en of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van het speciaal vervaardigd lesmateriaal blijft ten allen tijde bij Zes zintuigen en mag niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie.

Het auteurs-en het eigendomsrecht berust bij Zes zintuigen.

Copyright is ook van toepassing op alle afbeeldingen en teksten op de website van Zes zintuigen.

Aansprakelijkheid

Zes zintuigen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig andere derde. Zes zintuigen acht elke deelnemer zelf verantwoordelijk voor eigen veiligheid en welzijn en aanvaardt dan ook geen aanspraken op vergoeding van schade door of vanwege het volgen van haar trainingen en workshops.
Zes zintuigen behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de workshops of trainingen te wijzigen.

 

BTW vrij:

Trainingen en workshops gegeven op een erkende educatieve instelling voor jongeren onder de 21 jaar zijn BTW-vrij. Ook lezingen in opdracht van publiekrechtelijke organisaties, verenigingen of stichtingen zijn BTW-vrij.

Annulering

Annulering door deelnemers kan tot 2 weken van te voren, u betaald dan 10 euro administratiekosten.
Bij annulering minder dan 2 weken van te voren bent u het gehele bedrag verschuldigd.

 

Akkoord voorwaarden

Door inschrijving wordt de deelnemer en klant verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.